Jeannine van Echtelt

Contactgegevens

jve2007@hotmail.com

Over Jeannine

Als moeder van 2 opgroeiende kinderen nam ik deel aan de training “Ervaringsdeskundige ouder van een zorgintensief kind”.  Aanleiding was de pittige ondersteuningsbehoefte van de jongste.

Ik heb in de training mogen volgen met het voorrecht van een “dubbele” pet.
Beroepsmatig verleen ik somatische zorg ,omdat ik ook de rol van eerste aanspreekpunt vervul is er vaak een naadloze overgang naar een vorm van psychosociale ondersteuning. Ik verleen zorg aan een brede diversiteit aan mensen  in de leeftijd van 1 tot en met 100+.
Ik tref dus niet alleen de moeder die haar peuter op schoot troost maar ook de vader die zijn volwassen zoon voor een consult uit zijn rolstoel tilt.  Wat deze ouders zonder uitzonderingen gemeen hebben is dat ze het meest deskundig en ervaren zijn  in de zorg voor hun eigen kind.
Tijdens de training kwam ik er aan toe om handen, voeten en woorden te geven aan inzichten over ouderschap die in het voorbijgaan van het dagelijks leven geen “wortel kunnen schieten”.

Zo kwam ik erachter dat de beleving van de zorgzwaarte voor ouders, in grote mate afhankelijk is van de hoeveelheid energie die in het contact met professionals gaat zitten. Indien dit, ondanks alle goede bedoelingen, moeizaam verloopt kan overbelasting het gevolg zijn.

Het investeren in het vinden van de juiste “golflengte” binnen de communicatie tussen ouder en professional kan dit voorkomen.

De titel van mijn eindpresentatie van de training is dan ook “Tuning in” geworden. Het is een mini-solovoorstelling over persoonlijke ervaringen met passend onderwijs. Het is geen aanklacht maar een oproep om een solidaire gemeenschap.

”It takes a village to raise a child”

“Tuning in” is goed ontvangen op het minisyposium 31 januari 2020.

Van zowel organisaties voor zorg-  en onderwijsprofessionals als voor ouders heb ik uitnodigingen ontvangen als spreker.

Ik kijk erg uit naar de bijeenkomsten die in het verschiet liggen.