Opzet training

Er zijn diverse trainingen tot ervaringswerker die vaak cliënt–georiënteerd zijn (bijvoorbeeld voor ex-verslaafden, of mensen uit de psychiatrie). Ze zijn gericht op het patiëntperspectief en gaan uit van ‘herstel’, dat is anders bij ouders waar het draait om de uiteenlopende ontwikkelingsfases van hun kind en vooral om ‘het leren omgaan met’. Daarnaast gaat het vaak om het behouden/bevechten van je positie als ouder ten opzichte van professionals. Daarbij is kennis van de psychologie van ouderschap een voorwaarde voor ervaringsdeskundige ouders, dat is geen thema in de bestaande trainingen.

Kwetsbare kinderen verdienen sterke ouders. Doe daarom mee aan de training ‘Ouders ervaren en deskundig’ en wordt een ambassadeur voor ouders van kinderen die niet volgens de boekjes grootgroeien.

 • Ben jij een (pleeg)ouder van een kind dat extra zorg nodig heeft? Woont je kind (deels) niet meer thuis, heeft het een beperking of krijgen jullie bijvoorbeeld jeugdhulp?
 • Wil je graag jouw ervaring inzetten om zo het perspectief van ouders te vertegenwoordigen in contact met andere ouders en/of professionals? Bijvoorbeeld als gastspreker op een congres, als ervaringsdeskundige ouder in de WMO raad, bij de familieraad van een instelling of als oudervertegenwoordiging op de school?
 • Kun je wel wat extra kennis en vaardigheden gebruiken om je eigen verhaal vorm te geven en je eigen positie te versterken?
 • Wil je daar serieus tijd en energie in steken?
 • Wil je dit doen in een groep met andere ouders van uiteenlopende zorgintensieve kinderen?

Dan zou deze training wel eens wat voor je kunnen zijn! Nieuwe trainingen staan nog niet ingepland. Als je geïnteresseerd bent stuur ons dan gerust een mailtje, dan informeren we je zodra er nieuwe trainingen georganiseerd worden.

Inhoud

Ouders ervaren en deskundig is opgedeeld in drie blokken – ken je verhaal, vorm je verhaal, vertel je verhaal – en beslaat tien intensieve lesdagen, verdeeld over een periode van een half jaar.

In de lesmodules wordt theoretische kennis steeds verbonden met de praktijk en is er de kans om antwoord te vinden op vragen als:

 • Hoe vertel ik mijn verhaal als ouder?
 • Hoe kan mijn verhaal iets betekenen voor anderen?
 • Hoe zet ik dat verhaal zodanig in dat men meer begrip krijgt voor het perspectief van ouders?
 • Wanneer is een organisatie oudersensitief?
 • Hoe kan ik bijdragen aan het oudervriendelijk(er) maken van een organisatie?
 • Hoe verstevig ik mijn positie als ouder?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Wat moet ik daarvoor weten? En kunnen?
 • Hoe ga ik om met opdrachtgevers? En met de pers?

Naast aanwezigheid tijdens de trainingsdagen verwachten we per trainingsdag ongeveer een dagdeel zelfstudie en volg je een e-module (zes studie-uren).

De training wordt verzorgd door ervaren docenten met kennis van en ervaring in het werken met ouders en/of professionals. Vaak zijn de docenten zelf ook ervaringsdeskundige ouder. Meer informatie over de docenten en hun specialisatie vind je hier.

Wat levert het op?

Deelnemende ouders geven bij de intake van de training verschillende redenen op om deel te nemen:

 • Om het ouderperspectief (nog) beter voor het voetlicht te krijgen bij de verschillende organisaties en mensen waar zij mee te maken krijgen als er iets aan de hand is met hun kind. Bijvoorbeeld op school, bij de sportclub, de psychiatrische instelling of in het ziekenhuis.
 • De behoefte om eigen ervaringen ten dienste te stellen aan andere ouders en professionals; ‘Dat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.’
 • Het perspectief van ouders zichtbaar maken in het bedrijfsleven door te vraag te stellen: ‘Wat kunnen werkgevers voor ouders betekenen om beter werk en zorg te combineren bij het samenleven met een zorgintensief kind.’
 • Beter durven spreken voor groepen en interactie met de zaal aangaan.
 • Meer professioneel eigen ervaringen in kunnen zetten.

Deelname aan de training ‘Ouders ervaren en deskundig’ levert een bijdrage aan het verwezenlijken van de eerder genoemde doelen door:

 • Te reflecteren op eigen ervaringen en deze te delen met anderen
 • Kennis te nemen van relevante theorieën rond de psychologie van ouderschap
 • Vaardigheden te ontwikkelen om de eigen ervaringskennis in te zetten in de eigen leefwereld
 • (Presentatie)vaardigheden te ontwikkelen om ervaringskennis op anderen te kunnen overbrengen, zoals in contact met andere ouders, professionals in (gezondheids)zorg, onderwijs en beleidsmakers
 • Op grond van praktijkervaringen te reflecteren op de eigen rol als ervaringsdeskundige.

De deelnemers ervoeren de training allemaal als veilig, leerzaam en inspirerend en waardeerden de training met gemiddeld een 8,8.