Docenten

Greet Meesters – Je eigen verhaal creëren en presenteren, intervisie en supervisie

Greet werkt als trainer, coach en gespreksleider voor professionals die in de kinderopvang, jeugdzorg of het onderwijs werken. Zij verdiept haar vak graag met muzikale en creatieve werkvormen, want die zorgen voor ontspanning, energie en een goede integratie van nieuwe inzichten met bestaande ervaringen.
Zij is opgeleid als ontwikkelingspsycholoog en orthopedagogisch muziekbegeleider (aangesloten bij het NIP). Zij heeft zich verdiept in kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt: kinderen in complexe echtscheidingssituaties, kinderen met gedragsproblemen, jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden en kinderen met autisme. Zij is vanaf het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Autismecafé en werkte meer dan 12 jaar als gespreksleider voor Stichting Ovaal. Mede-ontwikkelaar van de training Ouders ervaren en deskundig. www.greetmeesters.nl

Janneke van Bockel – Leer je eigen verhaal kennen, intervisie en supervisie, ouderschapstheorie

Via de omweg van documentair televisieproducent, internetpionier en kunstenaarscoach vond Janneke van Bockel haar bestemming als ouderschapsdeskundige. Tijdens haar bijscholing tot ouderschapscoach is zij gaan schrijven over ouderschap om zo de theorie toegankelijk te maken voor een groter publiek. Vanuit haar bedrijf MetaMama coacht, schrijft, spreekt en denkt ze over het ouderperspectief. Ze is initiatiefnemer van deze training en was directeur van Stichting Ovaal met Autismecafés voor en door ouders in heel Nederland. Ze organiseerde de landelijke Verwendag en studiedagen voor ouders van een kind met autisme waaruit de Facebookgroepen voor ouders zijn ontstaan, verzon de Meeleefkaartjes voor ouders, is hoofdredacteur van het vaktijdschrift Ouderschapskennis en is schrijver van IJskastmoeder, Uitlegmoeder en het Uitvindboek voor ouders. In augustus 2017 verscheen bij Lannoo Tussen jou en mij, een schrijf- en doeboek voor ouder en kind.

Wim Goossens – De oudervriendelijke organisatie

Wim Goossens werkte jarenlang als ouderbegeleider en zelf ook ervaringsdeskundige ouder als van een zorgintensief kind. Bij Zuyd Hogeschool, faculteit Sociale Studies heeft hij als expertdocent in het Initieel Onderwijs van de Social Worker (keuzemodules, minoren, gastcolleges) en in de Post HBO (leergang ouderbegeleiding, basismodules, incompanytrajecten) als projectleider een belangrijke impuls gegeven en bijdrage geleverd aan het uitdragen van de ouderschapstheorie en de methodiek ouderbegeleiding. Regelmatig verzorgt hij inleidingen, trainingen en workshops over het communiceren met ouders.

Lianne Bonants – ouders ontmoeten professional

Lianne Bonants is orthopedagoog en sinds 2009 werkzaam als docent Social Work Hogeschool Leiden. Ze geeft o.a. les aan vierdejaars studenten die de Minor Ouderschap, Opvoeding en Preventie volgen. In het onderwijs maakt ze veelvuldig gebruik van haar ervaringen als pedagogisch medewerker en gedragswetenschapper in de residentiële en ambulante jeugdzorg. Ook zijn haar eigen ervaringen als moeder van twee (bijna) volwassen kinderen altijd bruikbaar lesmateriaal. De focus op de omstandigheden waarin ouders hun kinderen groot moeten brengen en hun behoefte aan reserves om op terug te vallen is de rode draad in haar lessen.

Maretty van de Morsselaar – Je eigen verhaal creëren en presenteren

Maretty is ZZP’er sinds 2001 onder de naam VERHIP ‘daagt je uit je leven te spelen’ en vanuit dit bedrijf ondermeer werkzaam als clowns- en theaterdocent, animatietheaterspeler. Gespecialiseerd in contactspel met mensen waarbij dat via taal niet (meer) mogelijk is. Zij speelt en traint veel binnen de gezondheidszorg. Daarnaast is zij ook mindfulness en compassietrainer. In 2015 produceerde en regiseerde zij de voorstelling ‘Ode aan Jasper’ waarmee ze nog steeds regelmatig onderweg is. Vóór 2001 was zij werkzaam als verpleegkundige in de psychiatrie. Ze is moeder van twee inmiddels volwassen kinderen.

Peter Gielissen – Met je verhaal naar buiten, omgaan met de pers en andere ongemakken

Peter Gielissen heeft een lange carrière achter de rug als journalist en documentairemaker bij de publieke omroep. Hij maakte onder andere interviews met schrijvers voor de VPRO-radio. Toen de aandacht voor cultuur in de programmering minder werd, besloot hij met drie ‘kompanen’ voor zichzelf te beginnen. Het eerste project van deze ‘creatieve knokploeg’ was de in 2007 gelanceerde website LezenTV. Daarop presenteert Gielissen uitgebreide video-interviews met auteurs uit binnen- en buitenland. Recentere projecten zijn de culturele digitale zender Parmando en Noorderdiepte, over ‘ruimte en cultuur’ in Noord-Nederland.

Henk Jan Hangelbroek – De juridische positie van ouders

Henk Jan Hangelbroek is jurist gezondheidsrecht bij de Parnassiagroep en werkzaam voor de decentralisaties jeugdzorg en Wmo en docent bij Familie als bondgenoot (FAB). In de regio’s Noord- Holland, Haaglanden en Rijnmond is hij betrokken bij juridische kwesties op het raakvlak tussen wijkteam en GGZ-zorg en gespecialiseerd in juridische aspecten bij samenwerken in de triade.

Moniek Slagter – Ervaringsdeskundige ouders in beeld

Moniek werkt 15 jaar als fotograaf en is gespecialiseerd het fotograferen van mensen. Ze weet je snel op je gemak te stellen zodat je ontspannen op de foto staat. Haar werk is te zien op www.laluzfotografie.nl.