Zelf organiseren

De training is ontwikkeld mede dankzij een bijdrage van onder andere het Oranje Fonds en NSGK. De producten die dat heeft opgeleverd stellen we van harte (digitaal) beschikbaar aan andere organisaties die belangstelling hebben om de training aan hun achterban aan te bieden. Er is een werkboek voor de deelnemers en een handreiking voor professionals met onder andere de inhoudelijke onderbouwing van de training, een programma-opzet, aandachtspunten voor de projectorganisatie, een lijst met geschikte docenten en een sjabloon voor de evaluatie van de eindpresentatie. Ook het promotiemateriaal, zoals de video-impressie en teksten voor het werven van deelnemers is vrij beschikbaar. Het organiseren van een ’train-de-trainer-dag’ voor wie geïnteresseerd is om Ouders ervaren en deskundig zelf te organiseren behoort ook tot de mogelijkheden. Neem contact op met ons op als je daar belangstelling voor hebt.