Annemarie Koppenaal

Contactgegevens

06-2412 6969
annemarie@koppenaal.nl
www.linkedin.com/in/annemariekoppenaal

Over Annemarie

Als moeder van 4 kinderen in het basisonderwijs ben ik hierbij dagelijks betrokken en zeer in geïnteresseerd. Onze oudsten (groep 6 & 7) glijden vrij makkelijk door de basisschool heen, “passen” in het onderwijs en het onderwijs past bij hen. Van de jongsten (tweeling in twee verschillende groepen 3) heeft de één autisme en de ander een sterk vermoeden van flinke dyslexie. Voor elk van hen is er duidelijk meer nodig om het onderwijs passend te maken. In mijn rol als betrokken ouder, ben ik sinds 2016 met de directie in gesprek over passend onderwijs in brede zin.

Daarnaast ben ik ook vanaf mijn jeugd bekend met mensen die “anders zijn” in mijn omgeving. Bijzondere mensen van wie de talenten vaak niet herkend worden vanwege het gedrag dat zij soms laten zien. Ik vind dit triest en een gemis in organisaties en de samenleving. Juist als we ieders talent erkennen en inzetten komen we tot diversiteit en een gevarieerder resultaat.

Om mijn ervaringsdeskundigheid als “ouder van” beter in te kunnen zetten, heb ik de training “Ouders ervaren en deskundig” gevolgd. Met plezier, enthousiasme en toewijding vraag ik op diverse symposia aandacht voor inclusiviteit op scholen, in organisaties, in de gemeenschap. Uiteraard zet ik hierbij mijn talenten als professioneel coach, trainer en spreker van harte in.

Kan ik hiermee iets voor uw organisatie, school, symposium of medewerkers betekenen? Neem dan contact met mij op om samen de mogelijkheden te verkennen!

Hartelijke groet,

Annemarie Koppenaal

 

“Gloedvol betoog over inclusiviteit op de werkvloer voor mensen met een beperking”

“Wat Annemarie scherp laat zien is dat de gebruikelijke eisen en de standaard verwachtingen een smal verhaal is. Diversiteit, de 3e golf, vraagt niet alleen dat mensen met een beperking mee mogen doen, het vraagt ook een andere manier van kijken naar jezelf. Omdat je jezelf moet afvragen hoe jij je verhoudt tot mensen met een beperking”

“Geboren spreker. Vernieuwende boodschap. Fijn om naar te luisteren en te kijken.”

“Maak gebruik van de divesiteit binnen de samenleving in plaats van “ongepasten” uit te sluiten, daar groeit iedereen van!”

“Mooi pleidooi voor diversiteit en inclusiviteit. Wat een bevlogen spreker en harstochtelijk pleitbezorger.”